Russian Artists

Modern Russian Culture illustrates the work of the following Russian artists:

A. Arkhipov
I. Ayvazovsky
N. Bogdanov-Belsky
V. Borisov-Musatov
V. Borovikovsky
K. Bryullov
V. Demut-Malinovsky
P. Fedotov
N. Ghe
A. Golovin
A. Ivanov
S. Ivanov
N. Kasatkin
O. Kiprensky
P. Klodt
K. Korovin
A. Korzukhin
P. Kovalevsky
I. Kramskoy
A. Kuinji
B. Kustodiev
E. Lanceray
K. Lebedev
I. Levitan
D. Levitsky
V. Makovsky
V. Maksimov
F. Malyavin
I. Mashkov
M. Mikeshin
G. Myasoyedov
M. Nesterov
A. Opekushin
B. Orlovsky
I. Ostroukhov
V. Perov
K. Petrov-Vodkin
S. Pimenov
V. Polenov
E. Polenova
I. Pryanishnikov
V. Pukirev
I. Repin
N. Roerich
A. Ryabushkin
A. Rylov
V. Sadovnikov
K. Savitsky
A. Savrasov
V. Serov
S. Shchedrin
S. Shchukin
I. Shishkin
V. Surikov
S. Svetoslavsky
V. Tropinin
F. Vasilev
A. Vasnetsov
V. Vasnetsov
A. Venetsianov
V. Vereshchagin
S. Vinogradov
M. Vrubel
N. Yaroshenko
S. Zhukovsky

[CLOSE]